Bli lærling

Hvordan blir man lærling? 

 • Innen 1. mars, når du går i 10 klasse i ungdomsskolen, kan du søke VG1 i en yrkesfaglig studieretning i videregående skole. Du får hjelp fra skolen til å søke.
 • Innen 1. mars, mens du går VG1 søker du VG2 i den fagretningen du ønsker. Du får hjelp fra skolen til å søke.
 • Innen 1. mars, mens du går VG2 søker du om læreplass. Du får hjelp fra skolen til å søke.
 • Læretiden starter vanligvis ca 1. august.
 • Læretiden varer normalt i 2 år.Det som er nevnt over her er standardmodellen, også kalt 2+2. Men det finnes mange veier til fagbrev. Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på.

Det er ingen aldersbegrensning på når man kan opprette lærekontrakt, og en kontrakt kan opprettes gjennom hele året.

Søkeprosessen:

 • Elever i skolen skal søke i VIGO. Der skal dere laste inn en liten søknad hvor dere skriver litt om dere selv, hva dere har gjort tidligere, interesser og hvor dere ønsker å være lærling (her er det viktig å presisere at vi ikke kan garantere at dere får læreplass akkurat der dere ønsker. Dere må derfor ha et åpent sinn på at dere kan få læreplass et annet sted). Videre laster dere inn en CV, hvor personalia (navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer), førerkort, andre sertifiseringer og referanser står. Har dere attester dere ønsker å legge ved, kan det også gjøres her.
 • Andre søkere som har tilgang til VIGO følger samme prosedyre. Dersom du ikke kan få brukt VIGO, sender du søknad, CV og andre dokumenter på mail. Dere må også legge ved vitnemål dere har fra før. Søknaden sendes til: [email protected]
 • Aktuelle kandidater vil bli innkalt til samtale hos en eller flere av våre medlemsbedrifter  gjennom hele våren og forsommeren. Det er bedriftene selv som bestemmer hvem de ønsker å ansette, slik at det kan være lurt å trene litt på intervjusettingen. Dere må også svare på mail, og eventuelle ubesvarte anrop fra ukjent nummer på telefonen. Det er der dere vil bli kontaktet.
 • På et tidspunkt etter samtalen vil dere bli tilbudt en læreplass, og dere må signere på en arbeidsavtale. Da har både dere og bedriften inngått en gjensidig forpliktende avtale, og dere vil begynne læretiden deres på et avtalt tidspunkt (vanligvis en gang mellom 1 og 15 august, dog med enkelte unntak).
 • Når avtalen er på plass vil vi bestille lærekontrakt, og dere vil få en melding om at dere må logge inn på Posten signering for å signere. Gjør dette så snart dere har fått meldingen.
 • Dere vil få tildelt en veileder i bedriften dere skal begynne å jobbe i, og dere vil få en kontaktperson hos oss på Opplæringskontoret.