Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Barne- og ungdomsarbeiderfaget 

For å bli lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget kan du velge følgende utdanningsprogram på VGS;

Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Barne- og ungdomsarbeiderfaget:

Jobber med pedagogiske tilbud for barn og ungdom.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • tilrettelegge for at barn og unge har reell innflytelse i et liv gjennom å lytte, veilede, undre seg sammen, leke og la barna ta egne valg innenfor trygge rammer
  • sørge for at barn og unge opplever en meningsfull hverdag hverdag, gjennom å se hvert enkelt barn, delta i leken og gjøremålene deres, inkludere dem i planlegging og hverdagsaktiviteter og skape et sosialt felleskap  ut fra deres egne interesser
  • skape relasjoner med barna og lage plasser der barna møter tillit og inspirasjon til å utvikle seg individuelt og sosialt, og får erfare verden gjennom lek, utforskning og læring

Personlige egenskaper:

Som barne- og ungdomsarbeider må du være interessert i å jobbe med barn og ungdom. Du må være åpen, fleksibel og samarbeidsvillig, ha god relasjonskompetanse, kunne kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjoner. Du må også være selvstendig og ansvarsbevisst, og ha god fysisk helse.