Helsearbeiderfaget

Helsearbeiderfaget

For å bli lærling i Helsearbeiderfaget kan du velge følgende utdanningsprogram på VGS;

Helsearbeiderfaget

Helsefagarbeider

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og oppveksttjenestene. Du yter profesjonell helsehjelp og ivaretar hver enkelt brukers behov for pleie og omsorg. Arbeidsoppgavene er varierte og innebærer kontakt med mennesker i alle aldre med ulik helse og funksjonsevne. Helsefagarbeideren kan jobbe på mange ulike arbeidssteder innen kommunale helse- og oppveksttjenester, sykehus og private omsorgstjenester.

Vanlige oppgaver for en helsefagarbeider kan være:

  • utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum
  • arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak
  • planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren
  • å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
  • å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk
  • journalføring, dokumentasjon og rapportering

Personlige egenskaper

Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta hensyn til andre mennesker. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.