Informasjonsteknologi og medieproduksjon

IT- driftsfaget
For å bli lærling i IT- driftsfaget kan du velge følgende utdanningsprogram på VGS;
IT- driftsfaget

IT- utviklerfaget
For å bli lærling i IT- utviklerfaget kan du velge følgende utdanningsprogram på VGS;
IT- utviklerfaget

Innholdsproduksjonsfaget
For å bli lærling i Innholdsproduksjonsfaget kan du velge følgende utdanningsprogram på VGS;
Innholdsproduksjonsfaget

Våre lærebedrifter i IT-driftsfaget

 • Fylkeskommunen, videregående skoler
 • Fylkeskommunen, fylkeshuset
 • Kommuner; Sandefjord, Larvik, Horten.
 • Jarlsberg IKT
 • DBS
 • Universitetet i Sør-Øst Norge
 • Studentsamskipnaden
 • Bufetat/Bufdir

Våre lærebedrifter i IT-driftsfaget

 • Sandefjord kommune

Våre lærebedrifter innen Innholdsproduksjonsfaget;

 • Fylkeskommunen, fylkeshuset
 • Sandefjord kommune?

Klikk på et av fagene under for å lese mer om dem:

 

IT- driftsfaget

IT- utviklerfaget

Innholdproduksjons-
faget