Kjemi- prosessfaget

Kjemi- prosessfaget
For å bli lærling i kjemi- prosessfaget kan du velge mellom følgende utdanningsprogram på VGS;
Elektro og datateknologi
Teknologi- og industrifag

Fagoperatør i kjemisk prosessindustri
Som fagoperatør kan du få jobb i kjemisk prosessindustri. Denne favner en rekke bransjeområder som kjemisk og petrokjemisk industri, kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, produksjon av sildeolje, olje og gass offshore. Du kan ogå få jobb i metallurgisk industri, for eksempel i et smelteverk, ovnshus eller støperi.

Vanlige oppgaver for en fagoperatør i kjemisk prosessindustri kan være:

  • sikker start, stopp og drift av produksjonsenheter og prosesser i henhold til instrukser og prosedyrer
  • arbeid med kjemikalier av forskjellige faregrader og aggregattilstander, ekstremt lave og høye temperaturer og trykk samt utstyr med store dimensjoner
  • arbeid med ovner med ekstremt høye temperaturer
  • bruk av tekniske flytskjemaer
  • overvåking og feilsøking av prosessutstyr og prosesser
  • klargjøring av prosessutstyr for vedlikehold og gjennomføring av forebyggende vedlikehold

Personlige egenskaper:
En fagoperatør i kjemisk prosessindustri skal kunne arbeide planmessig, nøyaktig og grundig, selvstendig og i samarbeid med andre. Det stilles store krav til sosial kompetanse og kommunikasjonsevner. Du må kunne nytte sansene (lukte, lytte, se, føle) for å oppfatte uønskede situasjoner. Det forventes evne til å løse akutte problemer raskt og effektivt.