Service- og administrasjonsfaget

Service- og administrasjonsfaget
For å bli lærling i service- og administrasjonsfaget kan du velge følgende utdanningsprogram på VGS;
Service- og administrasjonsfaget

Service- og administrasjonsmedarbeider
En service- og adminstrasjonsmedarbeider jobber med administrasjonsstøtte i en virksomhet.

Vanlige oppgaver for en service- og adminstrasjonsmedarbeider kan være:

  • service, kundebehandling og veiledning
  • skriftlig og muntlig informasjonsformidling
  • kommunikasjonskanalene og publiseringsverktøyene i virksomheten
  • administrasjon og oppfølging av møtevirksomhet
  • innkjøp, budsjett og regnskapsarbeid
  • planlegging og gjennomføring av markedsføringsaktiviteter
  • løpende personalarbeid

Personlige egenskaper:
En service- og adminstrasjonsmedarbeider må kunne arbeide planmessig, systematisk, rasjonelt og effektivt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig framstilling både i norsk og fremmedspråk, og du må kunne yte god service overfor kunder.