Vei- og anleggsfaget

Vei- og anleggsfaget
For å bli lærling i vei- og anleggsfaget kan du velge mellom følgende utdanningsprogram på VGS;
Bygg- og anleggsteknikk
Teknologi- og industrifag

Vei- og anleggsfagarbeider
Som vei- og anleggsfagarbeider jobber du i hele eller deler av en anleggsprosess. Faget omfatter arbeider innen bygging, drift og vedlikehold av veier og vann og avløp.

Vanlige oppgaver for en vei- og anleggsfagarbeider kan være:

  • helse, miljø og sikkerhet
  • arbeidsplanlegging, arbeidsvarsling og kvalitetssikring
  • stikking og oppmåling
  • rigging og drift av anlegg
  • bygging, drift og vedlikehold av veier
  • kommunaltekniske anlegg
  • bruk av masseforflytningsmaskiner
  • enkelt betongarbeid

Personlige egenskaper:
Vei- og anleggfagsarbeideren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfelleskap. Dette krever gode kunnskaper og ferdigheter i faget. Det er viktig at du har positive holdninger til natur og miljø og til sikkerhet og vernearbeid. Du bør ha godt håndlag.